Hệ thống phân phối xe Ford trên toàn quốc

Bảo dưỡng ô tô

TT bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô 2_UTT_ 1Kiến thức: Củng cố kiến thức lý thuyết về chẩn đoán, bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô.
* Kỹ năng: Lựa chọn phương pháp, sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng để chẩn đoán, bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô; rèn luyện tác phong công nghiệp, an toàn lao

Nguồn: https://fordvn.com.vn/

Trả lời